Kurs wychowawca wypoczynku

289,00 

Opis

INTERAKTYWNE SZKOLENIE ONLINE- webinarium

Kurs wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Szkolenie w formie webinarium – Szkolenia realizujemy tak samo jak nasze szkolenia otwarte, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę webinarową. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje/zapisy na tablicy, oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

Informacje o kursie

Kurs wychowawca wypoczynku organizowany jest dla osób, które posiadają wykształcenie co najmniej średnie i  lubią pracę z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy kursu zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności, aby pełnić funkcję wychowawcy wypoczynku. Wychowawcą wypoczynku możesz zostać po ukończeniu 18 r.ż.  Kurs wychowawca wypoczynku odbędzie się na platformie clickmeeting.

Program Szkolenia

  • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
  • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku.
  • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
  • Ruch i rekreacja.
  • Turystyka i krajoznawstwo.
  • Zajęcia kulturalno – oświatowe.
  • Zajęcia praktyczno – techniczne.
  • Prace społecznie użyteczne.
  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

Prelegent

Jolanta Gruchlik – trener,  magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego UMK Toruń, studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej AWF Poznań, Pedagogiki zdolności
 i twórczości UMK Toruń, kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z Organizacji
 i Zarządzania Oświatą, oligofrenopedagogiki, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i w zakresie kwalifikacji do sprawowania nadzoru pedagogicznego. Nauczyciel dyplomowany, do roku 2004 nauczyciel, od 2004 starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Ponadto edukator Nowej Szkoły 1000/2/B, ekspert MEN komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się  o stopień awansu zawodowego, trener programu Jak uczyć uczniów uczenia się, ewaluator, koordynator wypoczynku dzieci i młodzieży.

Grzegorz Kozłowski – trener, wykładowca, magister pedagogiki Szkołą Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, ukończył studia podyplomowe na kierunku Organizacja i Zarządzanie Oświatą, studium nauczycielskie w zakresie wychowania fizycznego, kurs kwalifikacyjny w zakresie gimnastyki korekcyjnej, posiada uprawnienia ratownika medycznego. Ukończył kursy z zakresu BHP, grafiki komputerowej, seminaria oświatowe w zakresie zarządzania oświatą. 

Krzysztof Skoczek – absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica  w Płocku, kontynuuje edukację w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu. Posiada wachlarz doświadczeń jako ratownik medyczny, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, opiekun, instruktor. Szereg ukończonych kursów z zakresu ratownictwa, BHP, działań instruktażowych nadaje mu wzorową opinię. 

Termin szkolenia i czas trwania

Data: 28-30.06.2021 godz: 15:00

Cena obejmuje 36 godzin kursu – ( wykłady online + praca własna )

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.  

Koszt szkolenia 

289 zł

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zostanie wysłany pocztą tradycyjną po szkoleniu.

Miejsce szkolenia

platforma szkoleniowa ClickMeeting

Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do zalogowania się na szkolenie.

dodatkowe informacje o szkoleniu webinarowym

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

komputer
stałe łącze internetowe
Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym.

Kontakt

EDU-Consulting
Karolina Kapuścińska Nojek
e-mail: edu-consulting-kwidzyn@wp.pl
tel.: 734 151 190

Formularz zamówienia

Dane zamawiającego

Dane płatności

Dane uczestnika

Potrzebujemy tych danych w celu wystawienia zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Dodatkowi uczestnicy

Jeżeli chciałbyś/chciałbyś dodać kolejnego uczestnika szkolenia prosimy o dodanie go poniżej. Jeżeli zamawiasz szkolenie tylko dla siebie to prosimy kliknąć przycisk "dalej". Ważne!! (Adres uczestnika musi być inny niż adres osoby zamawiającej)

Przyciski do zmiany liczby uczestników:

Finalizacja zamówienia

Informacje dodatkowe

Metody płatności

  • Płać z Przelewy24