Arkusz organizacji szkoły i przedszkola

289,00 

Kategoria:

Opis

INTERAKTYWNE SZKOLENIE ONLINE- webinarium

Arkusz organizacji szkoły i przedszkola

Szkolenie dotyczące budowania arkuszy organizacji przedszkoli i szkół.

Prawidłowa organizacja szkoły i przedszkola przekłada się na wysokość subwencji oświatowej,  planowanie budżetu JST,
a także na ruch kadrowy. 

Zapraszamy na szkolenie dyrektorów i wicedyrektorów związanych z organizacją pracy placówek. Otrzymacie Państwo informacje o obowiązujących przepisach prawa. Omówione zostaną także zasady przygotowania arkusza organizacyjnego
 i przeprowadzania ruchu służbowego.

Program Szkolenia

I Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022.

 • Obowiązujące akty prawne, dotyczące sporządzania arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022 – omówienie aktów prawnych dotyczących przygotowania arkusza organizacyjnego przedszkola i szkół na kolejny rok szkolny.
 • Zasady budowania arkuszy organizacyjnych szkoły/przedszkola.
 • Harmonogram pracy nad arkuszem, wymagane opinie.
 • Zatwierdzenie arkuszy.
 • Zmiany w arkuszach organizacji – najczęściej popełniane błędy.

 

II Organizacja przedszkoli i szkół, w tym:

 • przydzielania nauczycielom godzin ponadwymiarowych;
 • organizacji świetlic;
 • godziny pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • podziału na grupy oddziałowe, międzyoddziałowe;
 • godziny organu prowadzącego;
 • godziny do dyrektorskie;
 • specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny i doradca zawodowy;
 • stanowiska kierownicze.

 

III Odpowiedzialność dyrektora za prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych – omówienie sankcji grożących dyrektorowi za nieprawidłowości w zakresie prowadzonych spraw kadrowych.

IV Analiza przykładowych arkuszy organizacji przedszkoli, szkół.

V Praca w grupach –arkusz organizacji mojego przedszkola, szkoły.

Prelegent

Ceniony wykładowca, długoletni pracownik Wydziału Organizacji i Informacji Oświatowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wcześniej  wizytator Wydziału Edukacji Pozaszkolnej i Specjalnej oraz Strategii Nadzoru Pedagogicznego, edukator, nauczyciel. Współpracuje z Politechniką Gdańską prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych dla kadry menedżerskiej oświaty w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wykłada prawo oświatowe w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie

Termin szkolenia i czas trwania

Data: 25.03.2021

Czas trwania: 09:00-13:00

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.  

Koszt szkolenia 

289 zł

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zostanie wysłany pocztą tradycyjną po szkoleniu.

Miejsce szkolenia

platforma szkoleniowa ClickMeeting

Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do zalogowania się na szkolenie.

dodatkowe informacje o szkoleniu webinarowym

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

komputer
stałe łącze internetowe
Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
Edu-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych
ul.Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn
szkolenia@eduedukacja.pl
880 544 057