Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) – podstawowe obowiązki

250,00 

Opis

INTERAKTYWNE SZKOLENIE ONLINE

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - podstawowe obowiązki - WEBINAR

Marszałkowie województwa zgodnie z art. 49 ustawy o odpadach, będą prowadzić rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr BDO to nic innego jak rejestr i baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, będzie on wykorzystywany głównie przez organy administracji państwowej oraz inspekcję ochrony środowiska. BDO będzie także dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców. Przedsiębiorca dokonujący usług transportu odpadów będzie mógł starać się o wpis do BDO. Po dokonaniu wpisu, będzie on zwolniony z obowiązku uzyskania zezwoleń na transport odpadów.

Program Szkolenia

Prelegent

TRENER – trenerka i konsultantka w dziedzinie ochrony środowiska, ze specjalizacją w gospodarce odpadami. Absolwentka Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych „Gospodarka Odpadami”, dysponuje państwowym egzaminem stwierdzającym kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Posiada wieloletnie doświadczenie szkoleniowe z przedsiębiorcami i JST, jak i w outsourcingu środowiskowym. Konsultantka licznych projektów środowiskowych finansowanych z funduszy europejskich. W swojej pracy trenerskiej głównie zwraca uwagę na indywidualne potrzeby Uczestnika szkolenia oraz przekładanie teorii na praktykę.

Termin szkolenia i czas trwania

16.10.2020

09:00 - 15:00

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.

Koszt szkolenia 

250zł + VAT 23%

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zostanie wysłany pocztą tradycyjną po szkoleniu.

Miejsce szkolenia

platforma szkoleniowa ClickMeeting

Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do zalogowania się na szkolenie.

dodatkowe informacje o szkoleniu webinarowym

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

komputer
stałe łącze internetowe
Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA- DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. MAKSYMALNA LICZBA OSÓB – 25 )

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym.

Kontakt

Zgłoszenia na szkolenie/ webinar drogą mailową. Osoby chętne udziałem w  szkoleniu prosimy o przesłanie na adres mail biznes@edu-consulting-szkolenia.pl  – FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO W WERSJI ONLINE

EDU-CONSULTING SZKOLENIA I DORADZTWO S.C.
Alicja Szwacka-Wójcik
e-mail: biznes@edu-consulting-szkolenia.pl
tel.: 606 342 197