INTERAKTYWNA RADA SZKOLENIOWA ONLINE- webinarium – Indywidualizacja w świetle nauczania zdalnego – nauczyciel jako wsparcie procesu edukacyjnego w dobie pandemii

Opis

INTERAKTYWNA RADA SZKOLENIOWA ONLINE- webinarium

- Indywidualizacja w świetle nauczania zdalnego - nauczyciel jako wsparcie procesu edukacyjnego w dobie pandemii -

Szkolenie w formie webinarium – odbywa się w wirtualnej sali szkoleniowej. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje/zapisy na tablicy, oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich nauczycieli szkoły podstawowej.

Celem szkolenia jest wskazanie sposobów realizacji nauczania zdalnego w świetle indywidualizacji procesu nauczania. Zwrócenie uwagi na możliwości, predyspozycje i ograniczenia ucznia w świetle nowej sytuacji.

Atutem szkolenia jest przedstawienie nauczycielom metod pracy w trybie zdalnym, prezentacja przydatnych technik i narzędzi oraz wsparcie w zakresie dostosowania wymagań do specyfiki sytuacji i możliwości ucznia.

Program Szkolenia

Prelegent

TRENER – nauczyciel dyplomowany z kilkunastoletnim stażem pracy, wychowawca oraz doradca zawodowy.
Trener umiejętności interpersonalnych, wykorzystywanych również podczas pełnienia funkcji dyrektora szkoły oraz w licznych szkoleniach z zakresu umiejętności „miękkich” oraz oświatowych. Specjalista w prowadzeniu szkoleń i warsztatów w zakresie min.: komunikacji, indywidualizacji nauczania, nauczania z wykorzystaniem preferencji stylów uczenia się, motywowania ucznia oraz podnoszenia efektywności nauczania.

Termin szkolenia i czas trwania

Data: dopasujemy termin do Państwa potrzeb

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.

Koszt szkolenia 

(do 30 osób) 900 zł

Koszt rady szkoleniowej dla grona powyżej 30 osób ustalany indywidualnie w zależności od liczby uczestników

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zostanie wysłany pocztą tradycyjną po szkoleniu.

Miejsce szkolenia

platforma szkoleniowa ClickMeeting

Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do zalogowania się na szkolenie.

dodatkowe informacje o szkoleniu webinarowym

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

komputer
stałe łącze internetowe
Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
Edu-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych
ul.Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn
biuro@eduedukacja.pl
tel. 668 610 998