Jak ukształtować w uczniach właściwe postawy szlachetności, zaangażowania społecznego oraz dbałości o zdrowie w kontekście realizacji głównych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

249,00 

Opis

INTERAKTYWNE SZKOLENIE ONLINE- webinarium

Jak ukształtować w uczniach właściwe postawy szlachetności, zaangażowania społecznego oraz dbałości o zdrowie w kontekście realizacji głównych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Szkolenie dedykowane głównie dla nauczycieli i pracowników sektora oświaty, odnoszące się do najnowszych wytycznych polityki oświatowej MEiN.
Na szkoleniu uczestnicy poznają realia kształtowania pożądanych wartości i postaw w świecie dzieci i młodzieży. Uczestnicy nauczą się jak organizować proces kształcenia i wychowania w duchu pożądanych standardów edukacyjnych.

Program Szkolenia

CEL   OGÓLNY 

–  Poznanie złożoności systemu wartości i jego wpływu na życie społeczności szkolnej
–  Kształtowanie   umiejętność pracy z  młodymi ludźmi w duchu formowania pozytywnych systemów zachowań.

 1. Wartości w życiu człowieka
 • Personalistyczna koncepcja wychowania
 • Piramida Diltsa, jako wstęp do pracy nad wartościami
 • Triada: Wartości, Zasady, Działania
 1. Projektowanie działań dorosłych na rzecz rozwijania pożądanych wartości
 • Duński przepis na kształtowanie u dzieci systemu wartości
 • Jak działać w sytuacji łamania norm ?
 • Kara i konsekwencja, różnice i sposoby oddziaływania
 1. Jak nauczyciel może pomóc dziecku w zmianie postaw i zachowań
 • Jak rozpoznawać własne błędy postępowania ?
 • Jak naprawić wyrządzone zło ?
 • Jak w przyszłości radzić sobie w sytuacjach trudnych ?
 1. Role społeczne, szanse i zagrożenia w procesie kształtowania wartości
 • Wpisywanie w role i jego konsekwencje
 • Mechanizm „nierozpoznania” jako powód zablokowania zmian zachowania
 • Jak wyzwolić dziecko z etykiet i przypisanych ról ?

Prelegent

Doktor nauk humanistycznych  posiadający siedmioletnie doświadczenie nauczycielskie, uzyskane jako nauczyciel historii na różnych etapach edukacyjnych. Od kilku lat zajmuję się rozwojem osobistym i coachingiem (certyfikowany coach International Coaching Community). Specjalizuje się w szkoleniach miękkich realizowanych dla branży oświatowej, obejmujących szczególnie zagadnienia zarządzania zmianą, zarządzania czasem, kierowania zespołem, technik komunikacji, systemów motywacyjnych, wystąpień publicznych, czy autoprezentacji. Współpracując z wieloma firmami szkoleniowymi, ośrodkami rozwoju edukacji prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych dla nauczycieli i różnorodne szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty dla nauczycieli, dzieci i rodziców.

Termin szkolenia i czas trwania

Data: 13.09.2021 16:00 -18:15

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym. 

Koszt szkolenia 

249 zł

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zostanie wysłany pocztą tradycyjną po szkoleniu.

Miejsce szkolenia

platforma szkoleniowa ClickMeeting

Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do zalogowania się na szkolenie.

dodatkowe informacje o szkoleniu webinarowym

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

komputer
stałe łącze internetowe
Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
Edu-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych
ul.Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn
szkolenia@eduedukacja.pl
880 544 057 

Formularz zamówienia

Dane zamawiającego

Dane płatności

Dane uczestnika

Potrzebujemy tych danych w celu wystawienia zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Dodatkowi uczestnicy

Jeżeli chciałbyś/chciałbyś dodać kolejnego uczestnika szkolenia prosimy o dodanie go poniżej. Jeżeli zamawiasz szkolenie tylko dla siebie to prosimy kliknąć przycisk "dalej". Ważne!! (Adres uczestnika musi być inny niż adres osoby zamawiającej)

Przyciski do zmiany liczby uczestników:

Finalizacja zamówienia

Informacje dodatkowe

Metody płatności

 • Płać z Przelewy24