INTERAKTYWNA RADA SZKOLENIOWA ONLINE- webinarium – Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pandemia, a realizacja aktów prawnych. Teoria i praktyka. Prowadzenie dokumentacji, tworzenie IPET.

Opis

INTERAKTYWNA RADA SZKOLENIOWA ONLINE- webinarium

- Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pandemia, a realizacja aktów prawnych. Teoria i praktyka. Prowadzenie dokumentacji, tworzenie IPET. -

Szkolenie w formie webinarium – odbywa się w wirtualnej sali szkoleniowej. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentację/zapisy na tablicy, oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

Szkolenie skierowane jest do kadry oświatowej podlegającej kontroli Kuratorium Oświaty

Podczas szkolenia uczestnicy poznają regulacje prawne z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dowiedzą się w jaki sposób prowadzić dokumenty oraz jak przygotować Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

Program Szkolenia

Prelegent

TRENER  – wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pedagog,  socjoterapeuta, mediator, edukator w zakresie zarządzania oświatą, specjalizacja w zakresie  praw dziecka w szkole. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli m.in. z zakresu mediacji,  umiejętności wychowawczych, komunikacji i rozwiązywania konfliktów

Termin szkolenia i czas trwania

Data: dopasujemy termin do Państwa potrzeb

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.

Koszt szkolenia 

(do 30 osób) 900 zł

Koszt rady szkoleniowej dla grona powyżej 30 osób ustalany indywidualnie w zależności od liczby uczestników

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zostanie wysłany pocztą tradycyjną po szkoleniu.

Miejsce szkolenia

platforma szkoleniowa ClickMeeting

Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do zalogowania się na szkolenie.

dodatkowe informacje o szkoleniu webinarowym

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

komputer
stałe łącze internetowe
Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
Edu-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych
ul.Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn
biuro@eduedukacja.pl
tel. 668 610 998