Ruch kadrowy w oświacie. Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego

220,00 

Opis

INTERAKTYWNE SZKOLENIE ONLINE

- Ruch kadrowy w oświacie. Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego WEBINAR WARSZTATOWY w grupie do 12 osób -

Szkolenie w formie webinarium – Szkolenia realizujemy tak samo jak nasze szkolenia otwarte, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę webinarową. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje/zapisy na tablicy, oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów szkół i placówek, specjalistów ds. kadr, sekretarzy oraz pozostałych pracowników zajmujących się kadrami.

Podczas szkolenia, w sposób praktyczny omówiony zostanie aktualny stan prawny w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowej. Uczestnicy dowiedzą się jakich dokumentów wymagać od nowego pracownika, jak nawiązać oraz rozwiązać stosunek pracy, jak założyć i prowadzić prawidłowo akta pracownicze, co podlega kontroli, na co zwrócić uwagę, żeby uniknąć formalnych nieporozumień z pracownikami oraz jak pogodzić nowe zmiany z obowiązującym już RODO.

Program Szkolenia

Prelegent

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Prawa i Administracji) oraz studiów podyplomowych (Zarządzanie Zasobami
Ludzkimi Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej). Długoletni pracownik administracji państwowej. Posiada bogate doświadczenie
zawodowe, od ponad 20 lat zajmuje zagadnieniami z zakresu prawa pracy. W trakcie pracy zawodowej uczestniczyła w wielu
seminariach oświęconych zagadnieniom prawa pracy. Od kilkunastu lat jako wykładowca i trener współpracuje z licznymi firmami.
Prowadzi szkolenia z tematyki prawa prac z uwzględnieniem najnowszych zmian w obowiązujących przepisach oraz projektów
legislacyjnych. Ekspert i praktyk w dziedzinie czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
naliczania wynagrodzenia za pracę oraz innych należności ze stosunku pracy. Komunikatywna, w sposób przystępny oraz praktyczny
przekazuje wiedzę. Cieszy się dużym uznaniem słuchaczy.

Termin szkolenia i czas trwania

20.01.2021

10:00 - 13:00

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.

Koszt szkolenia 

220 zł

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zostanie wysłany pocztą tradycyjną po szkoleniu.

Miejsce szkolenia

platforma szkoleniowa ClickMeeting

Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do zalogowania się na szkolenie.

dodatkowe informacje o szkoleniu webinarowym

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

komputer
stałe łącze internetowe
Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA- DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. )

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
Edu-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych
ul.Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn
biuro@eduedukacja.pl
tel. 880 544 057

Formularz zamówienia

Dane zamawiającego

Dane płatności

Dane uczestnika

Potrzebujemy tych danych w celu wystawienia zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Dodatkowi uczestnicy

Jeżeli chciałbyś/chciałbyś dodać kolejnego uczestnika szkolenia prosimy o dodanie go poniżej. Jeżeli zamawiasz szkolenie tylko dla siebie to prosimy kliknąć przycisk "dalej". Ważne!! (Adres uczestnika musi być inny niż adres osoby zamawiającej)

Przyciski do zmiany liczby uczestników:

Finalizacja zamówienia

Informacje dodatkowe

Metody płatności

  • Płać z Przelewy24