Zmodernizowany System Informacji Oświatowej w okresie pandemii koronawirusa

249,00 

Opis

INTERAKTYWNE SZKOLENIE ONLINE

- Zmodernizowany System Informacji Oświatowej w okresie pandemii koronawirusa – WEBINAR WARSZTATOWY w grupie do 20 osób -

Szkolenie w formie webinarium – Szkolenia realizujemy tak samo jak nasze szkolenia otwarte, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę webinarową. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje/zapisy na tablicy, oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli szkół i placówek oświatowych, pracowników wydziału oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego, osób odpowiedzialnych za wprowadzanie informacji oraz pozostałych osób zainteresowanych tematem SIO.

Dowiecie się Państwo, jak sprawnie posługiwać się aplikacją SIO, poznacie strukturę wprowadzanych informacji, praktyczne aspekty funkcjonowania poszczególnych modułów, zapoznacie się ze szczegółowymi zasadami działania systemu, poznacie odpowiedzi na nurtujące pytania.

Program Szkolenia

1. Aktualny stan prawny na rok szkolny 2020/2021 (przypomnienie i krótkie omówienie aktualnych przepisów prawa)
2. Procedura uzgadniania danych do naliczania subwencji oświatowej na 2021 rok według stanu na 30 września 2020 r.
3. Odpowiedzialność i obowiązki organu prowadzącego za poprawność danych przekazywanych do SIO2 – dane o subwencji oświatowej (i pozostałe dane).
4. Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora szkoły za poprawność danych w SIO dotyczących subwencji oświatowej.
5.Omówienie modułów programu SIO i zakresu danych wprowadzanych przez szkoły, przedszkola, placówki oświatowe – przegląd informacji wprowadzanych przez Dyrektorów z wykorzystaniem platformy szkoleniowej MEiN.
6. Obowiązki organów prowadzących oraz zadania szkół i placówek oświatowych – kontrola szkół przez organ prowadzący.
7. Analiza danych wprowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki obsługujące szkoły: uczniowie, nauczyciele, dane zbiorcze i inne.
8. Weryfikacja danych wprowadzanych do SIO, modyfikowanie i poprawianie błędów.
9. Niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia lub nauczyciela z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w rejestrze PESEL- sposób postępowania.
10.Weryfikacja danych dotyczących orzeczeń o kształceniu specjalnym, orzeczeń o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o wczesnym wspomaganiu.
11. Procedura dostępu do bazy danych SIO2, z uwzględnieniem zadań organu rejestrującego szkołę w RSPO.
12. Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO2.
13. Strefa pracownika i narzędzia pomocy.
14. Kontrola zgodność wprowadzania danych do systemu informacji oświatowej ze stanem faktycznym prowadzona przez organy kontroli.
15. Bezpieczeństwo danych osobowych i obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych w świetle RODO.
16.Pytania uczestników szkolenia. 

Prelegent

Praktyk, pracownik/współpracownik placówek oświatowych, doświadczony wykładowca w zakresie prawa oświatowego, systemów bezpieczeństwa oraz ochrony danych, administrator bezpieczeństwa informacji niejawnych i inspektor ochrony danych osobowych. Prowadził m.in. szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnej, ochrony danych osobowych, wdrażania systemów komputerowych w instytucjach administracji państwowej,

w zakresie prawa oświatowego szkolenia dotyczące protokołowania zebrań rady pedagogicznej i nadzoru pedagogicznego oraz szkolenia na zlecenie urzędów pracy i programów unijnych. Szkolenia i kursy prowadzi od 1995 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi.

Termin szkolenia i czas trwania

16.03.2021

15:30 - 18:30

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.

Koszt szkolenia 

249 zł

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zostanie wysłany pocztą tradycyjną po szkoleniu.

Miejsce szkolenia

platforma szkoleniowa ClickMeeting

Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do zalogowania się na szkolenie.

dodatkowe informacje o szkoleniu webinarowym

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

komputer
stałe łącze internetowe
Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA- DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. )

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
Edu-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych
ul.Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn
biuro@eduedukacja.pl
Julia Wróblewska tel. 882 571 273, Marta Zając tel.880 544 057

Formularz zamówienia

Dane zamawiającego

Dane płatności

Dane uczestnika

Potrzebujemy tych danych w celu wystawienia zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Dodatkowi uczestnicy

Jeżeli chciałbyś/chciałbyś dodać kolejnego uczestnika szkolenia prosimy o dodanie go poniżej. Jeżeli zamawiasz szkolenie tylko dla siebie to prosimy kliknąć przycisk "dalej". Ważne!! (Adres uczestnika musi być inny niż adres osoby zamawiającej)

Przyciski do zmiany liczby uczestników:

Finalizacja zamówienia

Informacje dodatkowe

Metody płatności

  • Płać z Przelewy24