Instrukcja BHP przy obsłudze krajalnicy do pieczywa

Instrukcje BHP w przemyśle spożywczym zwierają podstawowe informacje o specyfice i warunkach pracy w danym zakładzie. Stanowią obowiązkowy element wyposażenia każdego miejsca pracy, co regulują przepisy (art. 237 4 Kodeksu pracy oraz § 41 ust.1 rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP).