PODATKI VAT 2021 – KLUCZOWE ZMIANY!!! – WEBINAR

249,00 

Opis

INTERAKTYWNE SZKOLENIE ONLINE

PODATKI VAT 2021 – KLUCZOWE ZMIANY!!! – WEBINAR

Szkolenie w formie webinarium – Szkolenia realizujemy tak samo jak nasze szkolenia otwarte, ale zamiast sali szkoleniowej mamy platformę webinarową. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje/zapisy na tablicy, oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania. Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, księgowych, osób prowadzących biura rachunkowe, działów HR.

Program kursu

 

1.       SLIM VAT -projekt zmian upraszczających rozliczenie podatku VAT od 01.01.2021 roku

o   zmiana wartości małych prezentów

o   zmiany zasad potwierdzania odbioru faktur korygujących

o   zmiana zasad momentu wykazywania faktur korygujących na plus i na minus

o   wprowadzenie możliwości ujednolicenia systemu przeliczania waluty z faktury

o   wydłużenie okresu na dokonanie eksportu przy zaliczce do 6 miesięcy

o   zmiany w zasadach wydawania WIS

o   wydłużenie prawa do odliczenia VAT naliczonego do 3 okresów

o   prawo do odliczenia VAT z usługi noclegowej będącej przedmiotem refaktury

o   zmiany porządkujące w obszarze „białej listy”

o   zmiana wyłączenia z rozliczenia kwartalnego usług budowlanych ( załącznik numer 15)

o   zmiany w kodach CN dla paliw

o   doprecyzowanie wartości transakcji objętych obowiązkowo mechanizmem podzielonej płatności

o   doprecyzowanie przepisów dotyczących płatności z zastosowaniem metody split payment

o   zmiany w systemie tax free

o   zmiany w sankcjach z art.112b

o   zmiany w zakresie dostaw towarów objętych obowiązkiem posiadania statusu VAT czynnego ( art.113)

o   zmiana brzmienia załącznika numer 15

o   przepisy przejściowe i proponowane daty wejścia w życie ustawy

 

2.       Omówienie zmian w zakresie ewidencji VDEK – zmiany od 01.10.2020 – najważniejsze zagadnienia.

o   zmiany w ewidencji VAT,

o   zmiany w deklaracjach,

o   jak się przygotować do nowego VDEK – ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki biur rachunkowych

o   koniec okresu składania deklaracji VAT 7/VAT 7K

o   likwidacja załączników do deklaracji

o   rozporządzenie w zakresie zawartości nowego JPK – VDEK

o   wiele nowych informacji przekazywanych w ramach ewidencji VAT – po stronie sprzedaży – konieczność szczegółowej identyfikacji sprzedawanych towarów i usług, po stronie sprzedaży
i zakupów nowy system oznaczania dokumentów w ewidencji VAT

o   zawartość kodów – GRUPY TOWAROWO – USŁUGOWE

o   raportowanie PROCEDUR SZCZEGÓLNYCH

o   wiele kodów na jednej fakturze – jak wprowadzać dane do JPK/VDEK

o   kiedy wprowadzać dane o transakcjach między podmiotami powiązanymi

o   kiedy wprowadzać adnotacje MPP

o   co w przypadku rozbieżności między kodami po stronie sprzedaży a kupującego

o   nowe zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów

o   zmiany w sankcjach za błędy w JPK

o   nowe terminy na korygowanie danych zawartych w JPK/VDEK

o   przewinienia i sankcje – czyli kto i za co odpowiada w przypadku błędów w JPK /VDEK

o   terminy korygowania ewidencji JPK i VDEK

o   korygowanie „starych” JPK

o   Nowy wzór JPK FA (wersja 3)

 

3.       FAKTURA DO PARAGONU Z NIP! – najnowsze objaśnienia podatkowe MF
Zmiany ustawy VAT w zakresie fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej oraz nowe sankcje z tym związane – 01.01.2021

o   zmiany w przepisach o fakturowaniu

o   dla kogo sankcje

o   kogo nie dotyka zmiana

o   jak zaewidencjonować sprzedaż na kasie, która nie ma możliwości wprowadzania numeru NIP podatnika

o   faktura do paragonu dla osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej

o   przepis przejściowy

o   rozwiązania praktyczne

o   Paragon z numerem NIP do 450 PLN brutto a definicja faktury – ułatwienie czy jednak utrudnienie?

 

4.       Kasy fiskalne 2021– nowe terminy, nowe rozporządzenie.

5.       Panel dyskusyjny  

Prelegent

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 21 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z 12 letnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Termin szkolenia i czas trwania

12.02.2021

09:00 - 15:00

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.

Koszt szkolenia 

249zł + VAT 23%

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zostanie wysłany pocztą tradycyjną po szkoleniu.

Miejsce szkolenia

platforma szkoleniowa ClickMeeting

Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do zalogowania się na szkolenie.

dodatkowe informacje o szkoleniu webinarowym

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

komputer
stałe łącze internetowe
Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA- DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. MAKSYMALNA LICZBA OSÓB – 25 )

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym.

Kontakt

Zgłoszenia na szkolenie/ webinar drogą mailową. Osoby chętne udziałem w  szkoleniu prosimy o przesłanie na adres mail biznes@edu-consulting-szkolenia.pl  – FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO W WERSJI ONLINE

EDU-CONSULTING SZKOLENIA I DORADZTWO S.C.
Lucyna Sadaj
e-mail: biznes@edu-consulting-szkolenia.pl
tel.: 606 341 764