Prawo pracy 2021 – przestrzeganie przepisów o wypłacie wynagrodzeń oraz innych świadczeń ze stosunku pracy z uwzględnieniem odliczeń od PPK wchodzące w życie od 1 stycznia 2021 r. – WEBINAR

269,00 

Opis

INTERAKTYWNE SZKOLENIE ONLINE

Prawo pracy 2021 - przestrzeganie przepisów o wypłacie wynagrodzeń oraz innych świadczeń ze stosunku pracy z uwzględnieniem odliczeń od PPK wchodzące w życie od 1 stycznia 2021 r. - WEBINAR

Adresatami szkolenia biznesowego są osoby pracujące w działach kadr i płac, pracownicy działów księgowości, osoby zarządzające firmami i instytucjami budżetowymi, pragnące poznać problematykę i sposób ich rozwiązywania w Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz pracownicy zainteresowani udziałem w PPK.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie nowej instytucji – Pracowniczych Planów Kapitałowych wchodzących w życie od 1 stycznia 2021 r. Szkolenie poprowadzone na wysokim poziomie. Konkretny przekaz prowadzącej, wyczerpujące odpowiedzi. Wysoki poziom szkolenia! Dużo przykładów praktycznych! Dobra organizacja szkolenia. Polecam to szkolenie. i sposób ich rozwiązywania w Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz pracownicy zainteresowani udziałem w PPK.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy dowiedzą się jakie są cele i założenia programu PPK, w jaki sposób przestrzegać przepisy prawa w zakresie prawidłowości naliczania wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń ze stosunku pracy z uwzględnieniem zmian  PPK w 2021 roku.

Program kursu

Prelegent

Prawnik, specjalista ds. prawa pracy, posiada bogate doświadczenie zawodowe w  sektorze publicznym oraz prywatnym.

Termin szkolenia i czas trwania

29.01.2021

09:00 - 15:00

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.

Koszt szkolenia 

269zł + VAT 23%

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zostanie wysłany pocztą tradycyjną po szkoleniu.

Miejsce szkolenia

platforma szkoleniowa ClickMeeting

Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do zalogowania się na szkolenie.

dodatkowe informacje o szkoleniu webinarowym

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

komputer
stałe łącze internetowe
Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA- DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. MAKSYMALNA LICZBA OSÓB – 25 )

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym.

Kontakt

Zgłoszenia na szkolenie/ webinar drogą mailową. Osoby chętne udziałem w  szkoleniu prosimy o przesłanie na adres mail biznes@edu-consulting-szkolenia.pl  – FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO W WERSJI ONLINE

EDU-CONSULTING SZKOLENIA I DORADZTWO S.C.
Lucyna Sadaj
e-mail: biznes@edu-consulting-szkolenia.pl
tel.: 606 341 764