Prawo zamówień publicznych-Nowe zamówienia do 50 000zł. i zamówienia „bagatelne”, zmiany w 2021 r.- NOWA USTAWA!

249,00 

Opis

INTERAKTYWNE SZKOLENIE ONLINE

Prawo zamówień publicznych-Nowe zamówienia do 50 000zł. i zamówienia „bagatelne”, zmiany w 2021 r.- NOWA USTAWA!

Cel szkolenia

W styczniu 2021 roku wchodzi w życie nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych  wymusza to na jednostkach sektora publicznego wdrożenie nowych zasad i procedur wewnętrznych zgodnych z aktualnymi przepisami. Jedną z nowych pozycji w PZP od stycznia 2021 r. jest pojawienie się tzw. „zamówień bagatelnych” które mają zastąpić zamówienia publiczne do 30 000 euro. Ustawodawca ze względu na przejrzystość wydatkowania środków publicznych wprowadza nowe progi przetargowe, które wymuszą na zamawiających stosowanie odmiennych niż dotychczas reguł.

 Zamówienia bagatelne są w pewnym stopniu kontynuacją zamówień do 30 000 euro z dodatkiem nowych wytycznych.

Celem szkolenia, pn. „Nowe zamówienia do 50 000  zł. i zamówienia „bagatelne”.” jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami wprowadzonymi przez PZP.

Korzyści z szkolenia
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się czym są zamówienia bagatelne, w jaki sposób należy prowadzić postępowanie bagatelne i  jak należy prowadzić postępowanie o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 50 000 zł. Dodatkowo podczas szkolenia zostanie poruszona kwestia co ma wspólnego ma zasada konkurencyjności z Prawem Zamówień Publicznych.

Podczas szkolenia zostaną omówione również zasady tworzenia umów przy zamówieniach publicznych oraz zapisy w regulaminach wewnętrznych, które zabezpieczą zamawiającego przed zarzutem niegospodarności.

Program kursu

Prelegent

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w samorządzie  terytorialnym (zajmował się opiniowaniem i tworzeniem umów cywilnych, opracowywaniem dokumentacji przetargowej, brał udział w komisjach przetargowych). Od 2011 roku zajmuje się doradztwem dla sektora publicznego i prywatnego z zakresu prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz ochrony praw autorskich. Współpracuje ze związkami zawodowymi w województwie łódzkim, śląskim, mazowieckim i opolskim. Autor i współautor regulaminów wewnętrznych z zakresu prawa zamówień publicznych dla instytucji publicznych w tym dla instytucji kultury (regulaminy, procedury do 30 000 euro). Audytor z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego, autor rozdziałów podręcznika dla uczestników dialogu społecznego pt. „Prawo samorządowe dla uczestników dialogu społecznego”., „Ustawa o dostępie do informacji publicznej”

Termin szkolenia i czas trwania

15.01.2021

09:00 - 14:00

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.

Koszt szkolenia 

249zł + VAT 23%

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zostanie wysłany pocztą tradycyjną po szkoleniu.

Miejsce szkolenia

platforma szkoleniowa ClickMeeting

Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do zalogowania się na szkolenie.

dodatkowe informacje o szkoleniu webinarowym

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

komputer
stałe łącze internetowe
Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA- DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. MAKSYMALNA LICZBA OSÓB – 25 )

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym.

Kontakt

Zgłoszenia na szkolenie/ webinar drogą mailową. Osoby chętne udziałem w  szkoleniu prosimy o przesłanie na adres mail biznes@edu-consulting-szkolenia.pl  – FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO W WERSJI ONLINE

EDU-CONSULTING SZKOLENIA I DORADZTWO S.C.
Lucyna Sadaj
e-mail: biznes@edu-consulting-szkolenia.pl
tel.: 606 341 764