Sygnalista w szkole – ochrona danych osobowych osób zgłaszających naruszenie prawa Unii

400,00 

Opis

INTERAKTYWNA RADA SZKOLENIOWA ONLINE- webinarium

Sygnalista w szkole – ochrona danych osobowych osób zgłaszających naruszenie prawa Unii

Cele szkolenia

Cel główny:

 • Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat przetwarzania danych osobowych w kontekście Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Urz.UE L z 2019 r., Nr 305, s. 17).

Cele szczegółowe:

 • Zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi związanymi z ochroną osób zgłaszających naruszenie prawa Unii.
 • Poznanie obowiązków pracodawcy w związku z wdrożeniem procedur wewnętrznych.
 • Zapoznanie uczestników z procedurami zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych.
 • Zaznajomienie uczestników ze standardami zarządzania systemem zgłaszania nieprawidłowości.

Po zakończeniu szkolenia  uczestnik:

 • Zdobędzie wiedzę na temat regulacji prawnych związanych z ochroną danych osób zgłaszających naruszenie prawa.
 • Zdobędzie wiedzę możliwą do wykorzystania przy wdrażaniu procedur wewnętrznych w miejscu pracy.
 • Pozna przykładowe procedury wdrożenia procedury zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w oparciu o normę ISO 37002.
 • Zdobędzie wiedzę, którą wykorzysta w praktyce w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa i podjęcia działań następczych. 

Program Szkolenia

 I. Wprowadzenie do tematyki naruszeń prawa
– Regulacje prawne związane z ochroną danych osób zgłaszających naruszenie prawa
– Podstawowe pojęcia związane z naruszeniem prawa
– Rodzaj zgłoszeń dotyczących naruszenia prawa
– Zakres zgłoszeń związanych z naruszeniem prawa
– Przepisy karne w związku z utrudnianiem zgłoszenia, podjęciem działań odwetowych, ujawnienia nieprawniczych informacji, nie wdrożeniem procedur dotyczących zgłoszeń wewnętrznych.

II. Procedury zgłoszeń na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych (norma ISO 37002)
Wskazówki dla organizacji w zakresie zakładania, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości z następującymi wynikami:
– wspieranie i ułatwianie zgłaszania wykroczeń
– wspieranie i ochrona sygnalistów i innych zaangażowanych stron
– zapewnienie doniesienia o wykroczenia są rozpatrywane w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie
– doskonalenie kultury organizacyjnej i zarządzania
– zmniejszenie ryzyka wykroczenia

III. Ochrona danych osobowych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa
– Ochrona danych osobowych – środki prawne, techniczne, organizacyjne
– Ryzyka związane ze zgłoszeniem naruszeń prawa w związku z ujawnieniem danych osobowych osoby/zgłaszających naruszaniem prawa

IV. Przykładowa dokumentacja związana z wdrożeniem procedur zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych.
– Regulamin zgłoszeń wewnętrznych
– Upoważnienie osób przyjmujących zgłoszenie oraz zajmujących się działaniami następczymi
– Obowiązek informacyjny w stosunku do osób, których dane osobowe są przetwarzane
– Analiza ryzyka związana z ujawnieniem danych osoby zgłaszającej naruszenie prawa
– DPIA

Prelegent

Nauczyciel dyplomowany, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, mediator sądowy z długoletnim doświadczeniem i praktyką, specjalista IT, audytor systemu bezpieczeństwa informacji ISO 27001

Termin szkolenia i czas trwania

– 11 lutego godz. 16. 00 – 19.00 – szkolenie zdalne na platformie ClickMeeting

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.  

Koszt szkolenia 

-

 • Cena rady szkoleniowej ustalana jest indywidualnie i uzależniona od liczby uczestników i wynosi:

– dla rady pedagogicznej do 30 osób – min. 3000 zł.
– dla rady pedagogicznej powyżej 30 osób – min. 4000 zł.

 • Cena szkolenia otwartego dla co najmniej 5 uczestników wynosi 400 zł. / os.
 • Cena obejmuje:

– szkolenie 4 x 45 min – łącznie 180 min tj. 3 godziny zegarowe
– materiały dydaktyczne
– certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez akredytowaną Placówkę
– konsultacje z Edukatorem podczas szkolenia    

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zostanie wysłany pocztą tradycyjną po szkoleniu.

Miejsce szkolenia

 Szkolenie on - line na platformie ClickMeeting lub stacjonarne w siedzibie placówki lub zamawiającego szkolenie

Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do zalogowania się na szkolenie.

dodatkowe informacje o szkoleniu webinarowym

 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z powodu braku zapewniania minimalnej liczby uczestników. Jednocześnie Organizator zapewnia, że szkolenie zostanie przeprowadzone w kolejnym możliwym i uzgodnionym terminie.
 • Szkolenie w stałej ofercie Placówki. Zapraszamy do zamówienia szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalnej w innych terminach oraz w dowolnej formule ( szkolenia otwarte/ indywidualne / szkolenia rad pedagogicznych- stacjonarne lub zdalne) wg indywidualnego uzgodnienia.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
Edu-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie
ul. J. Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn
edu@eduedukacja.pl
tel. 883 571 273

Formularz zamówienia

Dane zamawiającego

Dane płatności

Dane uczestnika

Potrzebujemy tych danych w celu wystawienia zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Dodatkowi uczestnicy

Jeżeli chciałbyś/chciałbyś dodać kolejnego uczestnika szkolenia prosimy o dodanie go poniżej. Jeżeli zamawiasz szkolenie tylko dla siebie to prosimy kliknąć przycisk "dalej". Ważne!! (Adres uczestnika musi być inny niż adres osoby zamawiającej)

Przyciski do zmiany liczby uczestników:

Finalizacja zamówienia

Informacje dodatkowe

Metody płatności

 • Płać z Przelewy24