System Informacji Oświatowej z uwzględnieniem rozliczenia subwencji oświatowej na rok 2022

380,00 

Opis

INTERAKTYWNA RADA SZKOLENIOWA ONLINE- webinarium

System Informacji Oświatowej z uwzględnieniem rozliczenia subwencji oświatowej na rok 2022

Cele szkolenia

Cel główny:

– Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat zasad wprowadzania i przetwarzania danych systemu informacji oświatowej z uwzględnieniem zasad rozliczania subwencji oświatowej na rok 2022

Cele szczegółowe:

– Zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi związanymi z systemem informacji oświatowej

– Poznanie obowiązków osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość w zakresie informacji oświatowej

– Zapoznanie uczestników z procedurami wprowadzania i przetwarzania danych dot. informacji oświatowej w systemie teleinformatycznym

– Zaznajomienie uczestników ze standardami zarządzania systemem informacji oświatowej

– Zaznajomienie uczestników z zasadami naliczania subwencji oświatowej na 2022 r.

Po zakończeniu szkolenia  uczestnik:

– Zdobędzie wiedzę na temat regulacji prawnych związanych z systemem informacji oświatowej

– Zdobędzie wiedzę na temat zakresu obowiązków i metod wprowadzania oraz przetwarzania danych do systemu teleinformatycznego systemu informacji oświatowej na przykładzie testowej aplikacji SIO w wersji przeglądarkowej MEiN

– Zdobędzie wiedzę możliwą do wykorzystania przy organizacji procedury zarządzania informacją oświatową

– Pozna zasady działania testowej aplikacji SIO w wersji przeglądarkowej MEiN

– Zdobędzie wiedzę, którą wykorzysta w praktyce w zakresie rozliczania subwencji ogólnej na rok 2022

Program Szkolenia

 

1. Wprowadzenie do podstaw prawnych systemu informacji oświatowej

– Ustawa o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietni 2011 r., tj. z dnia 1 marca 2021 r. ( Dz.U. z 2021 r., poz. 584)

2. Zadania osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość

– zasady nadawania uprawnień dostępu do systemu

– odpowiedzialność za rzetelność i terminowość przekazywania informacji do bazy centralnej

– organizacja i zakres danych sprawozdawczych przekazywanych przez podmioty oświatowe

3. Opis modułów z wykorzystaniem testowej aplikacji SIO w wersji przeglądarkowej MEiN

– przetwarzanie danych moduł – WNIOSKI, UŻYTKOWNICY

– wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł – ODDZIAŁY

– wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł- UCZNIOWIE

– wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł – NAUCZYCIELE

– wprowadzanie i modyfikowanie danych moduł – DANE ZBIORCZE

– wprowadzanie i zmiana danych moduły dla JST

 4. Zadania i obowiązki wynikające z organizacji roku szkolnego 2021/2022

– uzupełnienie i aktualizacja informacji o uczniach i nauczycielach

– obowiązki dyrektora w zakresie uzgadniania danych do naliczania subwencji na rok 2022

– objaśnienia dotyczące rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

5.Praktyczne wskazówki dotyczące obsługi aplikacji w obecnej wersji

– wymagania techniczne

– terminarz

– odczytywanie i interpretacja ukazujących się komunikatów

– najczęstsze problemy występujące w pracy z systemem

– możliwe aktualizacje w bazie RSPO

– platforma internetowego wsparcia

6. Konsultacje indywidualne – odpowiedzi na pytania

Prelegent

Doświadczony wykładowca z zakresu SIO, nauczyciel dyplomowany, praktyk, pracownik i współpracownik placówek oświatowych, doświadczony wykładowca w zakresie prawa oświatowego, systemów bezpieczeństwa oraz ochrony danych, specjalista ds. ochrony informacji niejawnych posiada doświadczenie i wiedzę w zakresie działalności organizacji pozarządowych. Posiada umiejętność efektywnego przekazywania wiedzy zawierającego elementy prawa oraz informatyki.

Termin szkolenia i czas trwania

11 stycznia godz. 16.00- 19.00 – szkolenie zdalne na platformie ClickMeeting
– Zapraszamy do indywidualnego uzgodnienia terminu szkolenia

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.  

Koszt szkolenia 

380 zł. / os.

 Cena obejmuje:
– szkolenie 4 x 45 min – łącznie 180 min tj. 3 godziny zegarowe
– materiały dydaktyczne
– certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez akredytowaną Placówkę
– konsultacje z Edukatorem podczas szkolenia 

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zostanie wysłany pocztą tradycyjną po szkoleniu.

Miejsce szkolenia

 Szkolenie on - line na platformie ClickMeeting lub stacjonarne w siedzibie placówki lub zamawiającego szkolenie

Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do zalogowania się na szkolenie.

dodatkowe informacje o szkoleniu webinarowym

  • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z powodu braku zapewniania minimalnej liczby uczestników. Jednocześnie Organizator zapewnia, że szkolenie zostanie przeprowadzone w kolejnym możliwym i uzgodnionym terminie.
  • Szkolenie w stałej ofercie Placówki. Zapraszamy do zamówienia szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalnej w innych terminach oraz w dowolnej formule ( szkolenia otwarte/ indywidualne / szkolenia rad pedagogicznych- stacjonarne lub zdalne) wg indywidualnego uzgodnienia.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
Edu-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie
ul. J. Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn
edu@eduedukacja.pl
tel. 882-571-273

Formularz zamówienia

Dane zamawiającego

Dane płatności

Dane uczestnika

Potrzebujemy tych danych w celu wystawienia zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Dodatkowi uczestnicy

Jeżeli chciałbyś/chciałbyś dodać kolejnego uczestnika szkolenia prosimy o dodanie go poniżej. Jeżeli zamawiasz szkolenie tylko dla siebie to prosimy kliknąć przycisk "dalej". Ważne!! (Adres uczestnika musi być inny niż adres osoby zamawiającej)

Przyciski do zmiany liczby uczestników:

Finalizacja zamówienia

Informacje dodatkowe

Metody płatności

  • Płać z Przelewy24