Szkolenie w chmurze. Zastosowanie narzędzi ICT w pracy zdalnej i stacjonarnej.

Opis

INTERAKTYWNA RADA SZKOLENIOWA ONLINE- webinarium

Szkolenie w chmurze. Zastosowanie narzędzi ICT w pracy zdalnej i stacjonarnej.

Szkolenie wpisujące się w ramy Polityki Oświatowej Państwa na rok szkolny 2021/22 w zakresie podnoszenie jakości edukacji, w tym poprzez roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Gwarantuje poznanie programów oraz aplikacji internetowych służących wzbogaceniu procesu dydaktycznego oraz zajęcia warsztatowe w zakresie ich praktycznego stosowania. Nauczyciel po szkoleniu:

  • Potrafi stosować  w praktyce tablice /ekrany multimedialne
  • Potrafi korzystać z programów uatrakcyjniających lekcje w trybie zdalnym i stacjonarnym
  • Zna i potrafi wykorzystać narzędzia Google w pracy 

Program Szkolenia

Kształcenie zdalne, wyzwania i możliwości.
Wykorzystanie na lekcjach nowoczesnych technologii:

– Tablica interaktywna- omówienie narzędzi i ich wykorzystania za pomocą programu
Open Board,
–  Narzędzia Google- tworzenie kont, praca w chmurze, kalendarz, organizowanie
spotkania online dla rodziców za pomocą google meet, jamboard,
–  Wordwall- tworzenie materiałów interaktywnych,
–  Mentimeter.com- tworzenie mini prezentacji z informacją zwrotną,
–  Padlet.com- tworzenie zasobów i dzielenie się z innymi użytkownikami,
– Canva.com- wykorzystanie szablonów do stworzenia m.in. posteru, mapy myśli,
zaproszenia, kolażu zdjęć, pocztówki, plakatu itp.,
–  Pixabay.com- internetowy bank zdjęć i filmów.

Prelegent

Konsultant geografii i przyrody w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Nauczyciel dyplomowany. Posiada ukończone Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania i organizacji oświaty. Autor i wykonawca licznych programów szkoleń i kursów dla nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu. W dorobku posiada przeprowadzenie ponad 100 godzin szkoleń dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych w formie zdalnej z zakresu zastosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu: narzędzia google, aplikacje do tworzenia testów, quizów tablicy interaktywnej, aplikacji interaktywnych: learningApps, wordwall, padlet i wielu innych. Specjalista kształcenia zdalnego.

Termin szkolenia i czas trwania

Data: Termin ustalamy indywidualnie z placówką

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym. 

Koszt szkolenia 

650 zł. / os

Cena rady szkoleniowej ustalana jest indywidualnie i uzależniona od liczby uczestników

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zostanie wysłany pocztą tradycyjną po szkoleniu.

Miejsce szkolenia

Szkolenie on - line na platformie Google Meet

Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do zalogowania się na szkolenie.

dodatkowe informacje o szkoleniu webinarowym

  • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z powodu braku zapewniania minimalnej liczby uczestników. Jednocześnie Organizator zapewnia, że szkolenie zostanie przeprowadzone w kolejnym możliwym i uzgodnionym terminie.
  • Szkolenie w stałej ofercie Placówki. Zapraszamy do zamówienia szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalnej w innych terminach oraz w dowolnej formule ( szkolenia otwarte/ indywidualne / szkolenia rad pedagogicznych- stacjonarne lub zdalne) wg indywidualnego uzgodnienia.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
Edu-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie
ul. J. Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn
edu@eduedukacja.pl
tel. 883 571 273