Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych

Opis

INTERAKTYWNA RADA SZKOLENIOWA ONLINE- webinarium

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Oświacie – szkolenie otwarte kierowane do nauczycieli i kadry zarządzającej placówkami oświatowymi. Szkolenie oferuje kompleksowe omówienie problematyki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w systemie jednostek oświatowych wraz z zaznajomieniem uczestników z aktualnym orzecznictwem sądowym dotyczącym tej problematyki oraz indywidulanymi konsultacjami z Edukatorem w celu pomocy przy rozwiązaniu zagadnień problemowych.

Program Szkolenia

 1. Regulacje prawne dotyczące tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych
 2. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS
 3. Uprawnienia osób do świadczeń z ZFŚS w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy
 4. Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w świetle obowiązujących norm
 5. ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych pracowników
 6. Warunki wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczycieli
 7. Kryteria  wypłaty środków z ZFŚS
 8. Badanie  kryterium socjalnego osób uprawnionych
 9. Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania przeciętnej  liczby zatrudnionych
 10. Strony uczestniczące w działalności socjalnej
 11. Obowiązki Dyrektorów szkół w zakresie ZFŚS
 12. Tworzenie  regulaminu ZFŚS – współpraca ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników
 13. Udział  komisji socjalnych w gospodarowaniu środków ZFŚS
 14. Odpowiedzialność za naruszenia ustawy o ZFŚS
 15. Odpowiedzialność karno – wykroczeniowa Dyrektora
 16. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie problematyki ZFŚS
 17. Przykłady i ćwiczenia
 18. Indywidualne konsultacje z uczestnikami szkolenia

Prelegent

Doświadczony i aktywny Edukator oraz trener z ponad 25 –letnim stażem pracy w organie kontrolnym. Specjalista z zakresu prawa pracy, w tym w szczególności w zakresie zagadnień dotyczących prawa oświatowego. Wykładowca m.in. Politechniki Gdańskiej w ramach studiów podyplomowych z przedmiotu Prawa pracy.

Termin szkolenia i czas trwania

Data i godzina: Ustalana indywidualnie z placówką

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy, na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.

Koszt szkolenia 

499 zł

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zostanie wysłany pocztą tradycyjną po szkoleniu.

Miejsce szkolenia

platforma szkoleniowa ClickMeeting

Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem link do zalogowania się na szkolenie.

dodatkowe informacje o szkoleniu webinarowym

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

komputer
stałe łącze internetowe
Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z powodu braku zapewniania minimalnej liczby uczestników. Jednocześnie Organizator zapewnia, że szkolenie zostanie przeprowadzone w kolejnym możliwym i uzgodnionym terminie.
Szkolenie w stałej ofercie Placówki. Zapraszamy do zamówienia szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalnej w innych terminach oraz w dowolnej formule ( szkolenia otwarte/ indywidualne / szkolenia rad pedagogicznych- stacjonarne lub zdalne) wg indywidualnego uzgodnienia.

Kontakt

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
Edu-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych
ul.Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn
edu@eduedukacja.pl
tel. 882 571 273